Hart voor de toekomst!

Ons onderwijs biedt inhouden gericht op de brede ontwikkeling waarbij de verschillen tussen kinderen een gegeven zijn.

Partners in onderwijs

Wij werken actief samen met Basisschool ‘t Klòsterhûfke in Deest. Het team en de MR van beide scholen komen regelmatig bijeen om ons onderwijs vorm te geven.

Meer informatie?

Voor vragen en/of opmerkingen staat Directeur Gio Witjes u graag  te woord. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.