0487 513 503 [email protected]

MedezeggenschapsRaad

In de Wet Medezeggenschap op Scholen is de inspraak van zowel ouders als teamleden geregeld. De MR geeft op de school invulling aan deze wet. De MR komt in actie wanneer er sprake is van toestemming, instemming en/of van advies.
Dit ligt per school vast in het reglement Medezeggenschapsraad, dat in goed overleg tussen MR en bestuur is vastgesteld. Deze is te vinden op onze website.
De MR (medezeggenschapsraad) van ’t Klòsterhûfke bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding, die evenredig zijn vertegenwoordigd. De directeur bezoekt als adviseur regelmatig de MR-vergadering.

Jaarverslag MR 2021-2022

Wie zitten er in de MR?
De MR van de St. Victorschool en ‘t Klosterhufke bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de beide scholen. Er is een rooster van aftreden.

De volgende personen nemen zitting in de MR:
– Ouders vanuit Afferden: Anke Boekhorst en Maayke Peters
– Ouders vanuit Deest: Roos Goldak en Simone ter Sluijsen
– Leerkrachten vanuit Afferden: Jantien Poodt-Mullender en Marco Kooijmans
– Leerkrachten vanuit Deest: Floortje Elemans en Lana Polkamp