0487 513 503 [email protected]

Onze idealen

Ons onderwijs

Slogan: Hart voor de toekomst!

Missie

Ons onderwijs biedt inhouden gericht op de brede ontwikkeling waarbij de verschillen tussen kinderen een gegeven zijn.

 

Visie

Ons onderwijs richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van het kind waarbij we ze voorbereiden op de maatschappij. Hierbij krijgt het kind de ruimte om eigen talenten te ontdekken, te ontplooien.

We creëren een veilige omgeving waarbij we aandacht hebben voor het kind en zijn/haar onderwijsbehoeften.

In onze dorpsschool is er een open en laagdrempelig contact met ouders, KDV en de omgeving.

Binnen ons aanbod zorgen we voor een doorlopende didactische leerlijn waarbij de methodes de leidraad zijn. We hanteren duidelijke regels en structuur.

De leerkracht doet ertoe. Passende instructies zijn leidend voor het opdoen van vaardigheden en kennis, waarbij kinderen op bepaalde momenten in eigen tempo de stof verwerken.

We ontwikkelen vaardigheden die het zelfstandig leren voor de toekomst bevordert en ondersteunt.

Betrokkenheid – Vertrouwen – Groei

Middels onderstaande kernwaarden geven wij inhoud aan de visie van de St. Victorschool:

Betrokkenheid

Ik ontwikkel mij in een uitdagende leeromgeving samen met andere kinderen, leerkrachten en ouders.

Vertrouwen

Ik laat zien wie ik ben en voel me veilig bij de ander.

Groei

Ik laat zien wat ik kan en ontwikkel mij op mijn eigen manier.

 

Een fijne, veilige school

We willen dat ieder kind zich op onze school thuis en veilig voelt. Het is belangrijk dat zij weten en ervaren dat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve houding met duidelijke regels en afspraken. We vinden het belangrijk de kinderen waarden en normen, respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de leefomgeving bij te brengen.
De kapstokregels van onze school zijn:
1. Wees goed voor jezelf.
2. Wees goed voor de ander.
3. Wees goed voor de omgeving.

Een goede sfeer, een fijne school en een verdraagzame samenleving ontstaat niet vanzelf. Hier willen wij actief aan werken. Dit doen wij met ‘Klassenkracht’. De doelen die we onszelf gesteld hebben zijn:
1. leerkrachten voeren bewust regie op groepsvormingsprocessen om daarmee vanaf de start van het schooljaar regie te voeren op de sociale veiligheid binnen de klas en de school.
2. Versterken van de leerlingenzorg door planmatig en handelingsgericht te werken aan groepsvorming,
gedrag en gedragsproblemen.
Op de website van ‘Klassenkracht’ kunt u hier meer informatie over vinden.
De volwassenen in de school, leerkrachten en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.