Jaarkalender

– 24 augustus: Eerste schooldag

 6 oktober: Studiedag (kinderen zijn vrij)
– 12 t/m 16 oktober: Week van de welbevindingsgesprekken
– 19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

– 5 november: Leste Mert (kinderen zijn vrij)
– 6 november: Studiedag (kinderen zijn vrij)

– 3 december: Sinterklaasviering
– 18 december: School tot 12.00 uur
– 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie

– 6 januari: Studiedag (kinderen zijn vrij)
– 28 januari: Studiedag (kinderen zijn vrij)

– 1 t/m 5 februari: Week van de adviesgesprekken (groep 8)
– 5 februari: Rapporten mee naar huis
– 8 t/m 12 februari:
Week van de rapportgesprekken (groep 1 t/m 7)
– 12 februari: 
Carnaval op school (School tot 12.00 uur)
– 15 t/m 19 februari: Carnavalsvakantie

– 11 maart: Studiedag (kinderen zijn vrij)

– 5 april: Tweede Paasdag (kinderen zijn vrij)
– 20 t/m 22 april: Centrale eindtoets groep 8
– 23 april: Koningsspelen (alle kinderen vrij om 12.00 uur)
– 26 april: 
Studiedag (kinderen zijn vrij)
– 27 april: Koningsdag (kinderen zijn vrij)

– 3 t/m 14 mei: Meivakantie
– 15 mei: Studiedag (kinderen zijn vrij)
– 24 mei: Tweede Pinksterdag (kinderen zijn vrij)
– 25 mei: Studiedag (kinderen zijn vrij)

– 26 t/m 28 mei: Kamp groep 7 en 8
– 27 mei: Schoolreisje groep 1 t/m 6

– 25 juni: Schoolfotograaf
– 28 juni: 
Studiedag (kinderen zijn vrij)

– 2 juli: Rapporten mee naar huis (groep 1 t/m 8)
– 5 t/m 9 juli:
Week van de facultatieve gesprekken (groep 1 t/m 7)
– 13 juli:
Doorschuifmiddag
– 14 juli: Afscheidsavond groep 8

– 15 juli:
Schoolfeest
– 16 juli:
 School tot 12.00 uur
– 17 juli t/m 30 augustus: Zomervakantie